June 19, 2017

Obiekty objęte nadzorem konserwatorskim

Ze względu na obowiązujące przepisy prawa budowlanego, właściciel zabytkowego budynku nie może wykonać prac modernizacyjnych bez kwalifikowanego nadzoru. Dysponujemy uprawnieniami dotyczącymi wykonywania remontów obiektów zabytkowych w tym: realizowania i nadzorowania termomodernizacji, modernizacji instalacji sanitarnych, elektrycznych, wentylacyjnych. W imieniu klienta konsultujemy, ustalamy i zatwierdzamy zakres prac w porozumieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków.