19 czerwca, 2017

Obiekty objęte nadzorem konserwatorskim

Ze względu na obowiązujące przepisy prawa budowlanego, właściciel zabytkowego budynku nie może wykonać prac modernizacyjnych bez kwalifikowanego nadzoru. Dysponujemy uprawnieniami dotyczącymi wykonywania remontów obiektów zabytkowych w tym: realizowania i nadzorowania termomodernizacji, modernizacji instalacji sanitarnych, elektrycznych, wentylacyjnych. W imieniu klienta konsultujemy, ustalamy i zatwierdzamy zakres prac w porozumieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków.