June 19, 2017

Obiekty objęte nadzorem konserwatorskim

Wykorzystując bogate doświadczenie w dziedzinie budownictwa zabytkowego, świadczymy pełen zakres usług w renowacji, odtwarzaniu, remontach oraz odbudowie zabytkowej architektury na zlecenie instytucji państwowych, samorządów i prywatnych właścicieli.

Z uwagi na rygorystyczne przepisy prawa budowlanego, modernizacja zabytkowego budynku wymaga obowiązkowego nadzoru. Dysponujemy uprawnieniami dotyczącymi wykonywania remontów obiektów zabytkowych w tym:

  • realizowania i nadzorowania termomodernizacji,
  • modernizacji instalacji sanitarnych, elektrycznych, wentylacyjnych.

W imieniu naszych klientów konsultujemy, ustalamy i zatwierdzamy zakres prac we współpracy z wojewódzkim konserwatorem zabytków. Nasze wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu prac konserwatorskich i remontowo-budowlanych jest gwarancją terminowego wykonania powierzonych nam zadań na najwyższym poziomie jakości. Dysponujemy wysoko wykwalifikowaną kadrą pracowników oraz specjalistycznym sprzętem i środkami, które są niezbędne do przeprowadzenia różnorodnych prac. Dzięki temu możemy zagwarantować naszym klientom terminowość oraz rzetelność, co stanowi podstawę naszej reputacji i zaufania, jakim nas obdarzają.