June 19, 2017

Nadzór inwestorski

Posiadamy niezbędne uprawnienia budowlane, wiedzę techniczną oraz praktykę zawodową, niezbędne do pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego. Zdobyte wieloletnie doświadczenie daje gwarancję bezproblemowej realizacji inwestycji. Nadzorujemy prace wykonawcze związane z branżami instalacyjnymi takimi jak: elektryczna czy sanitarna. Wykonujemy ekspertyzy techniczne budynków o różnych charakterze i przeznaczeniu.