June 1, 2017

O firmie

Firma House Partner działa na terenie woj. podkarpackiego oraz realizuje i nadzoruje inwestycje w innych częściach Polski. W sposób kompleksowy świadczymy usługi w zakresie wykonawstwa i nadzoru inwestycyjnego.

Posiadamy niezbędne uprawnienia wykonawcze oraz doświadczenie zdobyte podczas realizacji wielu inwestycji o różnym zakresie i stopniu skomplikowania projektowego. Dysponujemy aktualną wiedzą dotyczącą technologii w jakich realizowane mogą być inwestycje. Cechuje nas rzetelność i skuteczność w wykonywaniu prac budowlanych, sprawowaniu nadzoru oraz reprezentowaniu interesów inwestora wobec wykonawców i innych podmiotów kooperujących.

Zachęcamy do zapoznania się z przykładowymi inwestycjami, które podlegały nadzorowi House Partner. Zapraszamy do kontaktu z firmą celem nawiązania współpracy.

Powierz swoją inwestycję pewnemu partnerowi!